Vystavovatelé

Dovolte, abychom Vás pozvali na 9. ročník Maloskalskalského jarmarku 2018 pořádaného v obci Malá Skála v kempu Ostrov v sobotu dne 1.září 2018.

Zde popsané pokyny si můžete pro případný tisk stáhnout zde ».

Nabízíme Vám účastnit se tohoto jarmarku jako vystavovatelé/prodejci/přednášející. Akce je zaměřena primárně na tyto oblasti:

 • Regionální produkty z oblasti řemesla, umění, gastronomie apod.
 • Životospráva (bio a Fairtrade potraviny, příprava pokrmů z místních produktů a biopotravin)
 • Ekologické zemědělství (ekozahrady, permakultura apod.)
 • Duše a tělo (přednášky a poradenství)

Máte-li zájem zúčastnit 9.ročníku Maloskalskalského jarmarku 2018, zašlete prosím vyplněnou přihlášku » do 30.6.2018 na e-mail:

info@maskamaloskalsko.cz

Možnosti pro vystavovatele

 • Pronájem prodejního místa: 250,-Kč/den/stánek za 4 m2
 • Poskytujeme pronájem stánku: 250,-Kč + energie
  Pronájem stánku si můžete zarezervovat v přihlášce nebo na tel.: +420 606 760 456, 732 166 543.
 • Parkování pouze na vyhrazeném parkovišti mimo Kemp Ostrov.
  Pokud bude mít vystavovatel zájem parkovat přímo za prodejním místem je příplatek za auto 500,-Kč/den
 • Možnosti přespání v kempu po dohodě s provozovatelem kempu Ostrov tel.: 776 370 823
 • Pro případné zájemce o prodej občerstvení platí zvláštní pravidla, jenž budeme konzultovat po dohodě.

Po odeslání vyplněné přihlášky vám bude oznámen způsob platby účastnického poplatku a variabilní symbol. Upozorňujeme, že počet vystavovatelů je vzhledem ke kapacitě omezen, proto neváhejte s přihlášením.


Těšíme se na Vás i na náměty ke zpestření akce.

© MA.SKA 2010-2018